2013-06-06

HEZKUNTZAREN ERAGINA GURE SEME-ALABEN NORTASUNARENGAN/ LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA PERSONALIDAD DE NUESTROS HIJOS-AS

Gure seme-alaben nortasunarengan ze eragin dauka hezkuntzak? Tenperamentua, izaera eta nortasuna bereiztu beharrak daukaguz eta horren arabera, hezkuntzaren bitartez, zein eremutan eragiten dogun zehaztu. Ikusi beheko taula.

¿Cómo influye la educación en la pesonalidad de nuestros hijos-as? Debemos distinguir temperamento, carácter y personalidad, para señalar en cuál de ellos influimos mediante la educación. Ver tabla adjunta: