2013-10-22

ALDAKETAK ERAKARGARRI EGIN DAIGUZAN.../ HAGAMOS ATRACTIVO EL CAMBIO...

Sarri askotan ezagutzen dogunari lehentasuna emoten deutsogu, nahiz eta batzutan kexatu. Aldaketak, ikasketa alde bat dakar beronegaz eta gure konfort-eremua alde batera iztea eskatzen deusku.
Egin daigun aldaketa erakargarri eta erreztu deigun aldaketa eta beronegaz irakatsi nahi doguna!
Ikusi bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ


 En muchas ocasiones preferimos lo conocido, a pesar de sus inconvenientes a plantearnos realizar un cambio, porque todo cambio conlleva una fase de aprendizaje y de abandono en ocasiones de nuestra zona de confort.
Hagamos el cambio atractivo y facilitemos el mismo y así, el aprendizaje de lo que buscamos!
Ver vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ

2013-10-21

GUGAITIK... EURENGAITIK/ POR NOSOTROS... POR ELLOS...

Gugaitik egin dabelako, eurekaitik, merezi dabelako/ Por lo que han hecho por nosotros, por ellos... porque lo merecen...
Ikusi bideo/ Ver vídeo:http://www.youtube.com/watch?v=HV9KOpMV5N0

AMETSAK, NORBERE BIDEA ETA ZORIONTASUNA/ SUEÑOS, CAMINO Y FELICIDAD

Zorintasunak lotura handia dauka norberen ametsei tartea emon eta norberen interesen araberako ibilbide bat jorratzeaz. Emon deiegun tartea gure ametsei, emon deiegun tartea gure seme-alaben ametsei:
Ikusi bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc&feature=player_embedded


La felicidad tiene mucho que ver con dar espacio a nuestros sueños y vivir una vida acorde a nuestros intereses. Demos cabida a nuestros sueños, demos cabida a los sueños de nuestros hijos-as.
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc&feature=player_embedded

HEZKUNTZA EMOZIONALA ETA SOZIALA: NAZIOARTEKO BEGIRADA BAT/ EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL: UNA MIRADA INTERNACIONAL

Zelan lantzen da hezkuntza emozionala eta soziala beste Herrialde batzuetan? Ona hemen informe interesgarri bat/ ¿Cómo se desarrolla la educación emocional y social en otros Estados? Accede a un informe de interés: http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=4043&tipo=documento

2013-10-18

AUTONOMIA LANTZEKO GIDA BAT/ GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

Gure seme-alaben garapen pertsonalean, oso garrantzitsua da euren autonomia lantzen joatea. Zelan egin? Hona hemen baliabide bat/  
En el desarrollo personal de nuestros hijos-as, es importante trabajar su autonomía. ¿Cómo? He aquí un recurso:
http://familiaycole.files.wordpress.com/2013/08/02-habitos-de-autonomia-personal.pdf


GURE PRIBATUTASUNA/ NUESTRA PRIVACIDAD

Pribatutasuna norarte zaintzen dozu? Badakizu besteek norarte dakien zuri burz? Eta zure seme-alabei buruz? Ikusi bideoa: http://www.youtube.com/watch?v=ntHsv4EmuTo
¿Hasta qué punto proteges tu privacidad? ¿Conoces qué saben los demás de ti? ¿y de tus hijos-as?
Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ntHsv4EmuTo

2013-10-16

ZELAN EBALUATZEN DA MUNDUKO HERRIALDE EZBERDINETAN?/ ¿CÓMO SE EVALÚA EN CADA PAÍS?

Zerbait hobetu nahi badogu, beharrezkoa da zerbait horren neurketa bat egitea eta jarraipen bat, hobetu beharrekoan indartze edo hobetze akzioak zehaztuz eta indarrak eta alde onak mantenduz.
Hona hemen ebaluazioari buruzko PISAren informe berri bat.
He aquí un nuevo informe PISA sobre la evaluación.
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pif-26-esp.pdf?documentId=0901e72b8173ae8c

TEKNOLOGIAK BESTEENGANAKO HARREMANAK ERREZTU EDO EKIDITZEN DAUZ?/ ¿LAS TECNOLOGÍAS FAVORECEN O ENTORPECEN LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS?

Teknologiak bai, baina harremanak baita. Hausnarketarako, ikusi:
Tecnologías sí, pero relaciones sociales también. Para reflexionar, ver:
http://m.huffpost.com/es/entry/4083515?utm_hp_ref=tw


2013-10-09

HEZKUNTZA BERRITZAILE BATEN ALDE/ POR UNA EDUCACIÓN INNOVADORA


Ikusi bideoa/ Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=LCsuUZbP8WI

GURE NAGUSIEN OMENEZ/ EN RECONOCIMIENTO DE NUESTROS MAYORES

Euren omenez... gure nagusien omenez.. gugaitik egin daben guztaigaiaitk... merezi dabelako.../

Por ellos, por nuestros mayores... por todo lo que han hecho por nosotros... y porque se lo merecen...

Ikusi/ Ver: http://www.youtube.com/watch?v=tC7U9j3OXU0

2013-10-04

BERRIKUNTZA HEZKUNTZAN INNOBASQUE-EN AZALDUZ/ EXPLICANDO LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INNOBASQUE

Pasatako irailak 24ean, Lauaxeta Ikastola, Innobasque-ko astearteetan izan zan, hezkuntza berrikuntzaren inguruan esperientziak elkartrukatzen.
Hona hemen jardunaldiko bideoen eta dokumentazioen link-a:
http://us1.campaign-archive2.com/?u=94fb9261cbdb4500f5082e474&id=b9b463e921&e=79de5f9daa


El pasado 24 de septiembre, Lauaxeta Ikastola participó en el intercambio de experiencias sobre innovación educativa en el foro de los martes de Innobasque.
Accede a los videos y documentación de la jornada:
http://us1.campaign-archive2.com/?u=94fb9261cbdb4500f5082e474&id=b9b463e921&e=79de5f9daa

2013-10-01

HEZKUNTZA BIKAIN BATEN OSOGAIAK/ INGREDIENTES PARA LA EDUCACIÓN "10"

Zeintzuk dira hezkuntza bikain baten osogaiak? Zer lortu nahi da ikasleengan?
Hona hemen atzo Cadena Ser-go "Hoy por hoy" programan entzundako elkarrizketa, Lauaxeta Ikastolak egiten dauenaren adibidea barne.
http://sdmedia.cadenaser.com/cadenaser/podcast/audios/serseremsbil_20130930csrcsrsoc_8_Aes.mp3

¿Cuáles son los ingredientes para la educación "10"? Qué debemos intentar conseguir en nuestros alumnos-as?
He aquí la interesante conversación en torno a este tema emitido ayer en antena en el programa "Hoy por hoy" de Cadena Ser, incluyendo el ejemplo de lo que Lauaxeta Ikastola está realizando.
http://sdmedia.cadenaser.com/cadenaser/podcast/audios/serseremsbil_20130930csrcsrsoc_8_Aes.mp3