2013-10-22

ALDAKETAK ERAKARGARRI EGIN DAIGUZAN.../ HAGAMOS ATRACTIVO EL CAMBIO...

Sarri askotan ezagutzen dogunari lehentasuna emoten deutsogu, nahiz eta batzutan kexatu. Aldaketak, ikasketa alde bat dakar beronegaz eta gure konfort-eremua alde batera iztea eskatzen deusku.
Egin daigun aldaketa erakargarri eta erreztu deigun aldaketa eta beronegaz irakatsi nahi doguna!
Ikusi bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ


 En muchas ocasiones preferimos lo conocido, a pesar de sus inconvenientes a plantearnos realizar un cambio, porque todo cambio conlleva una fase de aprendizaje y de abandono en ocasiones de nuestra zona de confort.
Hagamos el cambio atractivo y facilitemos el mismo y así, el aprendizaje de lo que buscamos!
Ver vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ