2013-10-16

ZELAN EBALUATZEN DA MUNDUKO HERRIALDE EZBERDINETAN?/ ¿CÓMO SE EVALÚA EN CADA PAÍS?

Zerbait hobetu nahi badogu, beharrezkoa da zerbait horren neurketa bat egitea eta jarraipen bat, hobetu beharrekoan indartze edo hobetze akzioak zehaztuz eta indarrak eta alde onak mantenduz.
Hona hemen ebaluazioari buruzko PISAren informe berri bat.
He aquí un nuevo informe PISA sobre la evaluación.
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pif-26-esp.pdf?documentId=0901e72b8173ae8c