2013-10-10

IKASLEAK ETA IKASTOLAK/ LOS ESTUDIANTES Y LAS ESCUELAS

Ze eritzi dauke ikasleek ikastolei buruz? Irakurri ikerketa baten ondorioak/
¿Qué opinan los estudiantes sobre las escuelas? Conclusiones de una investigación:
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pif24-esp.pdf?documentId=0901e72b8164872f