2014-06-11

OSASUNGARRIAK AL DIRA ZUKUAK?/ ¿SON SALUDABLES LOS ZUMOS?

Gaur eguneko bizitza erritmoan gauza azkarretara joten dogu sarritan. Elikadurari dagokionez, ¿pentsatu al dozu inoiz zein punturarte diran osasungarriak seme-alabek hartzen dabezan zukuak? Ikusi hurrengo esperimentua: https://www.youtube.com/watch?v=UKW8EHjUeRgA veces, inmersos en el ritmo de vida actual, queremos soluciones fáciles y rápidas. En lo que a alimentación se refiere, ¿te has planteado alguna vez si los zumos que beben tus hijos-as son saludables? Echa un vistazo al siguiente experimento: https://www.youtube.com/watch?v=UKW8EHjUeRg