2014-09-18

LAUAXETA IKASTOLAKO IKT TALDEA/ EQUIPO IKT DE LAUAXETA IKASTOLA

Lauaxeta Ikastolan, IKTei emoten deutsegun garrantzia dala eta, iPad-aren inguruko proiektuak eta orokorrean ikastolan erabiltzen doguzan teknologia barriak (Moodle, web-a, sare sozialak, blog-ak, eskola 2.0., portatilak, …) koordinatu eta definitzeko asmoz, IKT lan taldea sortu barri da.
Azken baten, gaur eguneko ikasleak aro digitalean jaioak doguz eta euren etorkizunerako prestakuntza eta hezkuntza badoguz helburu, ezinbestekoa da teknologia barriei ere aditzea. Gaur egun eta etorkizuneko gizartean, teknologia barriak erabiltzen jakin behar dabe eta honeen erabilera egokia egiten, euren mesederako eta inoiz ez kalterako izan daitezan.
Talde honen zeregina, proiektuak, taldekideak eta asmoak ezagutzeko, eurekaz alkarrizketatu gara. 

Zer da IKT taldea?
Lauaxetaren leloak dinon moduan, pertsona garatuz gizartea eraiki nahi badogu, beharrezko dogu hezkuntzaren barne teknologiei ere aditzea, oraingo eta etorkizuneko gizartean teknologia barrien presentzia nabarmena da eta. Zentzu horretan, Lauaxeta Ikastolan martxan jarri doguzan proiektu/ metodologia berrikuntzak, teknologia barrietan oinarritzen dira kasu batzuetan edota honeen beharrizana dabe aurrera eroan ahal izateko.
Holan izanda, azken urteotan, Lauaxeta Ikastolan teknologia barriek dauken presentzia eta ugaritasuna geroz eta nabarmenagoa da:eskola 2.0 portatilak, iPad.ak, arbela digitalak, irakasleen portatilak, web-ak, blog-ak, sare sozialak, alexia, app-ak, geletako baliabide desberdinak, …
Garrantzi eta ugaritasun honeri erantzuteko eta honen islada bezala, Lauaxeta Ikastolako Informazio eta Komunikazio Teknologia desberdinak koordinatuko ebazan talde bat eratzea pentsatu gendun, IKT taldea.

Zeintzuk dira zuen zereginak?
Gure zeregina, Lauaxeta Ikastolan teknologia barrien arloan emon beharreko pausuak definitu, koordinatu eta gauzatzea izango litzateke. Horretarako, taldekideen artean disziplina eta esperientzia edo ikuspuntu desberdinetako pertsonak bildu doguz, IKTen arloan emoten doguzan pausuak ahalik eta aberatsagoak izan daitezan ikuspuntuei dagokienez eta aldi berean, ikastolan zehar euren hedapena erreztuz.

Zeintzuk dira epe laburrera daukazuezan asmoak?
Ikasturte honetan, aurreko ikasturtean martxan egozan proiektuetaz gain proiektu barriak jarriko dira martxan. Batetik 1x1 iPad proiektua, LMHko 4.mailan eta DBHn. Proiektu honeri erantzuna emoteko, hainbat ekintza planifikatu eta gauzatuko dira, bai ikasle, irakasle eta gurasoei begira: azalpen batzarrak, formazioak, gidak, proiektuaren inguruko web bidezko informazioa (http://ipadproiektua.wix.com/1x1lauaxeta), …
Bestalde, aurten, Alexia programari dagokionez, beste lerro barri bat zabalduko da, ikastola-familia arteko komunikazioa erreztu eta hobetuko dauana eta honek ere, gure aldetik egin beharrekoak definitu eta gauzatzea eskatzen dau: formazioak irakasle eta gurasoei, …

Eta epe luzeagora begira zein uste dozue izango dala IKTen garrantzia hezkuntzan?
IKTen mundua oso bizkor eraldatzen doa eta aldaketak batzutan ezin izaten dira aurreikusi ezta, baina hezkuntzaren mundutik ezinbestekoa dogu, arlo honeri etengabeko begirada botatzea, beti ere teknologia berrietatik irakaskuntzaren berrikuntza eta ikasleen garapena helburu izanez.
Testuinguru honek aditasuna eta erantzunen bizkortasuna eskatzen dauz eta zeregin hori daukan talde bat izateak eta talde honen kideak disziplina eta ikuspuntu anitzekoak izateak, horretan lagunduko deuskula uste dogu.