2013-01-24

GAITASUNAK, KONPETENTZIAK ETA IKASKETAK

70. hamarkadan, Walter Mischel-ek ikerketa bat egin eban, gozokiak bitarteko zirala eta 4 urteko umeen jarrera aztertzeko.
Urteak aurrera, ume bardinen jarraipena egin eban eta 14 urte ebezala, ikasleon emaitzak, txikiak zirale gin eban ikerketagaz lotu ebazan. Zein gaitasun dauke eragin gehien ikasketa emaitzetan? Nola garatu gaitasun horrek?

En los 70, el profesor de la Universidad de Columbia, Walter Mischel, hizo un sencillo experimento con caramelos y niños de 4 años. Siguió el expediente académico de estos niños hasta los catorce años y encontró correlaciones significativas entre mejores notas y más tiempo de persistencia. ¿Qué habilidades están en juego para lograr mejores notas?, ¿cómo enseñarlas?