2013-01-21

SMARTPHONE EDO TABLET-A UMEENTZAT

Seme/ alabarentzako Smartphone do tablet-an erostekotan ahal zabiz?
Edota badauka bat, baina beronen erabilera egokiena zein ote dan pentsatzen?
Ona hemen irakurketa interesgarri bat:

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/como-convertir-el-smartphone-o-la-tablet-en-un-aliado-para-educar-a-tus-hijos_SsiVRYKU4YZJQa3MpWqIb7/