2013-05-13

JOKOAREN GARRANTZIA/ LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

Batzutan umeen jokoari garrantzia kentzen deutsegu, denpora pasa bat bakarrik izango balitz bezala. Baina jokoan emoten dan denporak bere garrantzia eta erabilgarritasuna daukaz.
Ikusi: http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-importancia-del-juego-en-los-ninos.html

En ocasiones restamos importancia al juego de los niños-as, como si solamente se tratara de un pasatiempo. Pero el tiempo dedicado al juego tiene su importancia y utilidad.
Ver: http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-importancia-del-juego-en-los-ninos.html