2013-05-08

ZORIONAK ETA AURRERA!

Lauaxeta Ikastola, Europear Gazteen Parlamentuko europear mailako azken fasera pasatu da, bigarren urtez
Ihazko bide ona jarraituz, Lauaxeta Ikastola europear fasera pasatu da, Europear Gazteen Parlamentuko lehiaketan.
Norberen ideiak adierazi eta defendatzeko gaitasuna, bestearenganako errespetuaz eztabaidatzeko gaitasuna, beste hizkuntza batetan adieraztea, talde-lanerako gaitasuna, … gure gazteak orain eta etorkizunean, lan arloan zein beste edozeinetan murgiltzeko eta azken baten gure gizartea gidatzeko gai egingo dituen gaitasunak ditugu.
Gaitasun guzti hauek erakutsiz eta esperientzia gozatuz, Lauaxeta Ikastolako ikasleak, pasatako apirilak 25 eta 28an, Bilbon aritu ziran euren aurkezpenak defendatzen, beste 20 ikastetxeagaz batera. Ingelesez eta 3 minututako denporaz, europear legediaren inguruko gai ezberdinetaz aritzen ziran (inmigrazioa, energía, kanpo eta barne politika, ekonomia, …), beste taldeen aurkezpenak eztabaidatuz.
Ekitaldi honetan garatutako lan onaren ondorioz, Aitor Rodriguez, Lauaxetako ikaslea, europear faserako hautatua izan da, eta Europear Parlamentari Gazte izandatua jadanik.
Momentuz, ez dira ezagutzen defentsarako eguna ezta hiria, baina ihaz, azaroan izan zan Tallinen.
Era honetan, ihaz hasitako bide onari ekiten zaio, ihazkoa izan bait zan Lauaxeta Ikastola esperientzi honetara aurkeztu zan lehenengo aldia eta Europa mailan Euskadi ordezkatu zuen ikastetxe bakarra.
Prentsan:
El correo
Durangon
Hilero
Deia


Lauaxeta Ikastola pasa a la fase europea del Parlamento Europeo de Jóvenes, por segundo año consecutivo
Dando continuidad a la senda iniciada el año pasado, Lauaxeta Ikastola resulta seleccionado para pasar a la última fase del Parlamento Europeo de los Jóvenes.
Habilidad para expresar y argumentar las ideas propias, habilidad para establecer debates basados en el respeto al otro, para expresarse en otro idioma, capacidad de trabajo en equipo, … son competencias que ahora y en el futuro, permitirán a nuestros jóvenes desenvolverse en el ámbito laboral y personal y guiar el futuro de nuestra sociedad.
Aplicando todas estas habilidades o competencias y disfrutando al máximo de la experiencia los alumnos-as de Lauaxeta Ikastola, se reunieron el pasado 25 y 28 de abril en Bilbao. En inglés y en apenas tres minutos, debían defender diferentes temas sobre la legislación europea (inmigración, energía, política de interior y exterior, economía…), rebatiendo los argumentos de otros participantes.
Dada la buena labor desarrollada, Aitor Rodriguez, alumno de Lauaxeta Ikastola ha resultado seleccionado para pasar a la fase europea, convirtiéndose ya en Joven Parlamentario Europeo.
Por el momento, se desconocen fechas y ciudad de defensa. El año pasado, la defensa se realizó en el mes de noviembre en la ciudad de Tallín.
Dada la positividad que entraña respecto de las habilidades y competencias de nuestra juventud y en cuanto que el futuro depende de ellos, es grato tener noticias de este tipo.

Seguimiento en medios:

El correo
Durangon
Hilero
Deia