2013-11-26

ETA EUSKADIN BERRITZAILEAK AL GARA?/ ¿CUÁNTO INNOVAMOS EN EUSKADI?

Hona hemen Innobasque-n informe interesgarri bat/
Accede a un informe de interés de Innobasque:
INDIZEA- Índice Vasco de Innovación