2014-01-22

“ZURE ADINEAN, JAN KOMENI ZAIZUNA"- HAURRAK/ "A CADA EDAD, COME LO QUE MÁS TE CONVIENE"- NIÑOS


Bizitzako lehen urteetan izugarrizko garapena izaten dute eta nutrizio beharrizanak ere handiak dira. Edozein gabeziak gaixotasunak sor ditzake. Hori ekiditeko nutriente-talde desberdinen elikagaiak jatea komeni da eta baita ere barneratzen ditugun koipeen kontsumoa kontrolatzea; azken honen desorekak kolesterol datuak igotzen baititu ikasleen artean.
 Adin tarte honetan eguneko hurrengo elikagai kopurua gomendatzen dugu :
(2 eta 10 urte bitarteko neska-mutilei buruz ari gara)

  * Bi eta lau  edalontzi esne edo ordezko esnekiak (gazta, jogurta,..)
  * Egun birik behin arrautza bat, astean hiru arrautza gehienez (tortilla, egosia,...)
  * Haragi eta arrain razio bana (bazkari edo afarian).
  * Batetik hirura bitarte  ogi razio eguneko (ogitartekoan ere izan daiteke).
  * Arroz,  pasta edo lekale razio bat eguneko; hauek tartekatuz (astean gutxienez hiru lekale plater).
  * Bitik laura bitarte  fruta ale eguneko (adinaren arabera, txikientzat pasatuak izan daitezke).
  * Barazki razio ugari ( astean hirutik bost razio bitarte), bigarren plateren osagarri legez ere izan daitezke bazkari eta afarietan.
 
PD: Hiru urtetik beherako haurrentzat kantitateak murritzagoak izan daitezke eta janaria pure moduan eman. Fruta sasoikoa izatea gomendatzen da eta jatea errazteko zurituta eman.

Gosaria: %25. Esnea zerealekin edo papila eta fruta.
Bazkaria: %30. Apurka familiako elikatze ohiturak ezagutarazi behar zaizkio: Barazki pureak edo barazkiak lekaleekin, pastak, arrozak, gisatuak. Haragi edo arrain zatituak, tortillak. Postrerako erabili fruta, esneki edo jogurta.
Merienda: %15. Frutak, urdaiazpiko edo gazta zatiak, jogurta, ogitarteko txikiak.
Afaria: %30. Barazki, zereal eta frutei lehentasuna eman. Esnea zerealekin edo gabe.

Gosaria oso jatordu garrantzitsua da; esneki bat, zereala eta fruta batez osaturik egon behar da.  Ezinbestekoa da gurasoek etxean egiten dituzten jatorduak ikastolan egiten direnen osagarri izatea, horrek eskatzen duen planifikazioarekin.
Kontutan izan behar da adin honetan hasten direla gerora izango dituzten elikadura ohiturak eta hasiera honetan dieta orekatu baten oinarriak barneratzen badituzte, aurrerantzean elikadura osasuntsu bat jarraitzea askoz errazagoa izango da.
Gaur egun herrialde garatuetako ikastoletan elikadura aldaketak ematen ari dira. Aldaketa hau koipeen kontsumoa gehitzean datza eta karbohidrato eta zuntzen gutxitzea; barazki, zereal eta fruta gutxi jaten baita. Bizitzako sasoi honetan uste oker bat dugu, haur lodiak osasuntsuagoak direnarena. Askok adin tarte honetan behar baino kaloria gehiago barneratzen dituzte eta berau izan liteke gizen kopuruaren gorakadaren azalpena.
Energia beharrizan errealak 100 Kcal/kg/eguneko inguruan kokatzen dira.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En los primeros años de vida el ritmo de crecimiento es muy fuerte y las necesidades de nutrientes también lo son. Cualquier carencia puede provocar enfermedades.
Las recomendaciones son tomar alimentos de cada grupo de nutrientes, controlar la ingesta de grasas provocadas por el consumo excesivo de bollería que eleva la cifra de colesterol entre los escolares.

Se recomienda la siguiente distribución diaria de alimentos en función de la edad:
(hablamos de niñas y niños de 2 hasta los 10 años)

    * De dos a cuatro vasos de leche o sustituido por  derivados lácteos (quesos, yogures…)
    * 1 huevo máximo cada 2 días hasta un máximo de 3 a la semana (en tortilla, cocido, pasado por agua…)

    *   Una ración de carne y otra de pescado (en comida  o cena)
    * De una a tres raciones de pan al día (se puede sustituir por un bocadillo).
    * Una ración de arroz, pasta, o legumbres diaria de manera alternada (al menos 3 legumbres a la semana)
    * De dos a cuatro piezas de fruta por día (en función de la edad, en niños pequeños puede ser pasada).
    * Verduras y hortalizas diariamente (De tres a cinco raciones de verdura y hortalizas por semana), puede ser como guarnición de la comida o cena en los platos.


PD: Para niños menores de 3 años deben moderarse las raciones y puede darse la comida en puré. La fruta se recomienda que sea de temporada y puede darse pelada en estos casos.

Se recomienda dividir la ingesta en:

Desayuno: 25%. Papilla o leche con cereales, y fruta.

Almuerzo: 30%. Se irá poco a poco acostumbrando a la comida familiar: puré de verduras o verduras con legumbres, pasta, arroces, guisos. Carne o pescados triturados o en trozos pequeños, tortillas. Para el postre utilizar: fruta, leche o yogurt.

Merienda; 15%. Frutas, jamón o queso en trozos, yogurt, bocadillos.

Cena: 30%. Dar preferencia a las verduras, cereales y frutas. Leche con o sin cereales.

 

El desayuno es una comida muy importante, debe contener un lácteo, un cereal y una fruta.

Cualquiera de los padres o madres deben planificar las comidas que realicen en casa para que sean complementarias con las del centro escolar.

Hay que tener en cuenta que es en esta edad cuando se empiezan a crear los hábitos alimentarios y que si desde los primeros años de vida se empieza a tomar una dieta equilibrada, lo más fácil es que después se cumplan todas las normas de una dieta sana.
En la actualidad se está observando un cambio en la alimentación de los escolares de los países desarrollados.
Este cambio consiste en un aumento del consumo de grasas y una disminución en la ingesta de hidratos de carbono y de fibra, debido al bajo consumo de cereales, verduras y fruta.
Un problema específico de esta etapa es la creencia errónea de que los niños “gordos” son más sanos. Muchos a esta edad ingieren más calorías de las necesarias, lo que podría explicar el aumento de la prevalencia de obesidad en estas edades tan precoces. Realmente, las necesidades energéticas se sitúan en torno a las 100 kcal/kg/día aproximadamente.