2015-04-20

2. ESKUKO LIBURUEN AZOKA. PARTE HARTU! / FERIA DE LIBROS DE 2ª MANO. ¡PARTICIPA!

Lauaxeta ikastola
Aste honetan Lauaxeta Ikastolan, 2.eskuko liburuaren azoka daukagu martxan! Apirilaren 23an Liburuaren eguna dala aprobetxatuz, irakurketa zaletasuna eta elkar-trukea bultzatzeko asmoz!
Laburrean azalduz, egiteko garena zera da: etxeetan daukazuezan liburu batzuk batu, azoka bat antolatu eta gure artean barriro saldu.
Ekintza hau aurrera atera ahal izateko ondorengoa eskatzen deutsuegu: 2 urtetik 12 urtera bitarteko
ikasleentzat interesgarriak izan daitekezan liburuak apirilaren 20an edo 21ean ikastolara bialdu dagizuezala.

Jasotakoa, "La otra mirada" ONG-ari emongo jako. www.laotramirada.info
Eskerrik asko aldez aurretik!

Esta semana en Lauaxeta Ikastola tenemos en marcha la feria de libros de segunda mano! Aprovechando que el próximo 23 de abril es el día internacional del libro y con el objetivo de fomentar la lectura y el intercambio de libros!
Para poder realizar la actividad os pedimos lo siguiente: que enviéis con vuestros hijos/as a la ikastola el 20 o 21 de abril aquellos libros que puedan ser de interés para alumnado de entre 2 y 12 años. 
Lo recaudado será entregado a la ONG "La otra mirada": www.laotramirada.info
¡Gracias de antemano! 
#Lauaxetaikastola #educación