2015-09-04

ONGI ETORRIAK IKASTURTE BARRIRA/ BIENVENIDOS-AS AL NUEVO CURSOAlde batetik ikaskide barriak  ikusteko ilusioaz eta bestetik oporretako jarduna atzean itzi beharraren penaz hasten dogun ikasturte barri honetara, ongi etorriak!
Edozein aldaketak eragiten dituan ezbaiak planteatuz Lauaxetara lehenengoz datozen familiei agur berezi bat eskeini nahi deutseet. Izan zaitezee ongi etorriak eta ez izan dudarik zuen seme-alabeen tutoreei  edozein zalantza argitzeko laguntza eskatzeko orduan. Aldi berean, ziur nago ibilbide luzeagodun esperientzia daben familiak gogotsu jardungo dabela zuon integrazioa errezten.
Umerik txikienen ama eta aitei zuzendu nahi neuke bereziki. Ikastetxeko erritmoetara lehen aldiz urtetxo bigaz edo bi horreek bete barik etortzen diran umetxoak.  Gurasook umeak eurak baino urduriago zagozeela esango baneu, ez neukela hutsik egingo uste dot. Gure esperientziak dino ahal dozuenik eta lasaien jokatu behar dozuela momentu honetan. Guzurra dirudi baina eskolaratze hau euren garapen pertsonalean beste pauso bat baino ez da, lehentxoago oinez egiten ikastea edo solidoak jaten ikasi ebenean moduan gaindituko dabena.
Erronka honeek eta beste batzuk ere, zuon seme-alaben garapen pertsonalaren prozesuan lagunduko deutsuegun Lauaxeta Ikastolako pertsona guztiekin partekatuko dozuez.
2015-2016 ikasturtea hasi eta beronen amaiera arte, familia-ikastola ekipoa osotu behar dogu, gure ikasle guztiek euren gaitasunei eta eguneroko ahaleginaren eraginari balioa emon dagien eta honetan oinarrituz, ikasturteko helburuak lortu dagiezan, bidean sortu daitekezan zailtasunei aurre eginez eta eurentzako eta gizartearentzako etorkizun hobeago bat eraikiz.
ONGI ETORRIAK! Animo aurten ere,  danon artean lortuko doguz eta helburuak.
 
Mª Teresa Ojanguren
ZUZENDARIA


Bienvenidos-as al nuevo curso que iniciamos, con la  ilusión por ver  de nuevo a compañeros-as y la pena de abandonar las inercias de la vida en vacaciones.


Un saludo especial para las familias y alumnos-as que vienen por primera vez a Lauaxeta Ikastola y se plantean la incertidumbre que supone todo cambio. Bienvenidos-as y no dudéis en pedir  ayuda a las tutoras y tutores de vuestros hijos e hijas para ir resolviendo cualquier duda. Asimismo, estoy segura de que las familias con más experiencia, estarán encantadas de haceros más fácil vuestra  integración.


Particularmente quiero dirigirme a los padres y madres de nuestros niños y niñas más pequeños. Aquellos que con dos añitos, algunos más pequeños todavía, se incorporan a los ritmos y dinámicas de  un centro educativo por primera vez.  Casi podría asegurar que sus madres y padres  estarán más temerosos que sus hijos e hijas. Desde nuestra experiencia os aconsejamos mantener la mayor tranquilidad de que seáis capaces. Aunque no os lo parezca, este no es sino un paso más en su proceso de desarrollo personal, que superarán como antes aprendieron a andar o a comer sólido.


Estos retos y otros serán compartidos con todas las personas de Lauaxeta Ikastola que os acompañaremos en el proceso de desarrollo personal de vuestros hijos e hijas.


Ahora, que comenzamos el curso 2015-2016 y hasta el último día del mismo, otro año más hemos de hacer equipo familia-ikastola,  para ayudar a todo nuestro alumnado a creer en sí mismos, en la importancia del esfuerzo y del trabajo diario para conseguir los objetivos del curso, hacer frente a las dificultades que se les presenten y construir con ello, un futuro mejor para sí mismos y para la sociedad. 
ONGI ETORRIAK! Animo aurten ere,  danon artean lortuko doguz eta helburuak.

Mª Teresa Ojanguren

ZUZENDARIA