2014-02-25

ETA ZUK, NAGUSITAN... ZER IZAN NAHI DOZU?/ Y TÚ... DE MAYOR... ¿QUÉ QUIERES SER?

Gure gazteei sarritan, galdera hau egiten deutsegu. Batzuk euren zaletasunei buruzko ideia argiagoak daukez, beste batzuk, oraindik ez dakie zer daben gustoko. Nagusiagoei ere gertatu izan jaku, denpora aurrera joan ahala eta norbere burua hobeto ezagutuz, gure interes, zaletasun eta gustoak ere hobeto ezagutu doguzala.
Baina gauza da, orainean eta euren burua momentu honetan ezagutzen dabenaren arabera, iadanik erabakiak hartu behar dabezala: batxilergoan ze modalitate ikasiko dot? batxilergoa amaituta, zer ikasiko dot?
Hona hemen baliagarri izan daitekezan galdetegi batzuk:
Test de intereses profesionales
Elegir carrera universitaria:

Eta galdetegietaz aparte, inoz ez ahaztu norberen barnerako begiradatxo horretaz. Orain oso argi euki ezean ere, denpora aurrela joan ahala, zuen zaletasun eta desioak argiago agertuko bait dira eta zuen zoriontasunak, zuen barneko grina horreei erantzuteagaz zerikusi asko dauka eta. Azken baten, eginak egin, danok bait daukagu gauza bat amankomunean etorkizunari dagokionez: zoriontsu izan nahi dot!
Aurrera!


En muchas ocasiones planteamos esta pregunta a los más jóvenes: y tú... ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Algunos de ellos/as lo tienen más claro, otros, no tanto. Lo cierto es que muchos adultos también hemos ido descubriendo con el tiempo nuestros deseos, preferencias e intereses.
Pero la cuestión es que muchos de nuestros jóvenes, se encuentran ante la tesitura de tomar una decisión ahora: ¿qué modalidad de bachillerato elijo? ¿qué estudio cuando termine mis estudios en la Ikastola?
Te ofrecemos unos cuantos recursos y tests, que pueden ayudarte en estas decisiones:
Test de intereses profesionales 
Elegir carrera universitaria: 

Pero... más allá de estos cuestionarios,... nunca olvides esa mirada al interior, porque aun cuando a día de hoy no tengas muy claras tus preferencias, con el tiempo irán apareciendo con mayor nitidez. En definitiva, al margen de estudios y ocupaciones, hay algo en común a todos/as y es el deseo de ser feliz y... la felicidad, tiene mucho que ver con esa mirada al interior y con llevar una vida acorde a nuestros deseos y preferencias. Aurrera!