2014-02-26

TEKNOLOGIA BARRIAK: ARRISKUAK ETA ABANTAILAK/ NUEVAS TECNOLOGÍAS: RIESGOS Y VENTAJAS"Tekonologia berrien erabilera: arriskuak eta abantailak”. Gai honen hildotik, aurten, aurreko kurtsoetan bezala, ikastolak formakuntza eskaintza bat egiten dau ikasle eta familiei zuzenduta: sare sozialak, ciberbullying-a, Whats App, …. 
Eskaintza LHko 3.zikloa eta DBHko 1. zikloko ikasle eta familiei luzatu da. Hirugarren ebaluaketan zehar, tutoretza saioetan gai honeek lantzen egon dira eta hitzaldi honeen bitartez ikastolak gai honeri emoten deutson arreta, berrindartu nahi da, gaur egunean daukan garrantzia dala eta.
Bestalde, DBH 2. zikloko ikasleei dagokienez, urtarrilean egin dira arrisku informatikoen inguruko hitzaldiak.
Batxilergoko ikasleentzat ere, apirilean ciberbullying-aren inguruan  hitzaldi batzuk aurreikusita dagoz.


“Uso de las nuevas tecnologías: riesgos y ventajas”. Con la intención de abordar este tema, este curso, al igual que en años anteriores, Lauaxeta Ikastola ha realizado actividades formativas para alumnos/as y familias. Redes sociales, cyberbullying, Whats App, …
Las actividades han estado destinadas a alumnos/as y familias de 3º de Primaria y 1º de ESO y mediante estas charlas, se han reforzado contenidos trabajados en las sesiones de tutoría, atendiendo a la importancia de las TICs en la actualidad.
Por otra parte, los alumnos/as de 2º de ESO, han recibido formación en torno a esta temática en enero y los de Bachiller lo recibirán en abril.