2014-03-18

INGURUGIROAREKIKO ARDURATASUNA ETA SORMENA (2)/ SENSIBILIDAD POR EL MEDIO AMBIENTE Y CREATIVIDAD (2)

Eta hona hemen Lehen Hezkuntzako ikasleek, Zuhaitz eguna dala eta, euren sormena erabiliz egindako mural batzuk/
Y a continuación, algunos murales de alumnos-as de Primaria, con motivo del Zuhaitz Eguna y haciendo uso de su creatividad!