2013-02-26

BA AL ZENKIAN AMA IZATEAK GURE BURMUINEAN ERE ERAGINA DAUKALA?

Ba al zenkian emakume bateri erresonantzia magnetiko bat egin ezkero, ama izan dan jakin daitekeela?
Haurdunaldiak gure burmuinan aldaketak sortarazten dauz eta hoberako! Gure adimena eta gaitasunak areagotzen dauz.


 Fuente: Aprender y divertirse