2013-12-17

GAZTETXOEI IRAKATSI ETA BIDE BATEZ GUZTIOK IKASI/ ENSEÑANDO A LOS MÁS JÓVENES Y APRENDIENDO TODOS

Gaur, Lauaxeta Ikastolako Batxilergoko 1go mailako ikasleak, txikiagoen irakasle lanetan aritu izan dira, zientzien mundua eurengana hurbilduz! 4-5 pertsonatako taldeetan banandu ondoren, bakoitza gela batera joan dira, txikiagoei experimentu ezberdinak erakutsiz.
Gaurko ekitaldi honen helburua, txikiagoei zientzia munduagaz kontaktua izateko aukera emotea da eta aldi berean, Batxilergokoek, dagokiezan kontzeptuak barneratu eta besteei azaltzen jakitea.
Asko beraz tartean lantzen diran konpetentziak: ikasten ikasteko gaitasuna, zientzia eta teknologia, matematikarako gaitasuna, kultura humanistiko eta artistikorako gaitasuna, hizkuntza komunikaziorako gaitasuna, ... 


En el día de hoy, alumnos de 1º de Bachillerato han ejercido de profesores de los más jóvenes. Su cometido, organizándose por grupos de 4-5 personas, era el de visitar un aula de Infantil o Primaria y exponerles un experimento a los más pequeños.
El objetivo no es otro que el de acercar la ciencia a los más jóvenes de un lado y conseguir que los alumno de Bachiller interioricen y expliquen contenidos de interés a otros.
Con esta actividad y de forma lúdica, conseguimos desarrollar así competencia como: aprender a aprender, ciencia y tecnología, pensamiento matemático, cultura humanítica y artítica, capacidad de comunicación, etc.