2014-10-15

HEZKUNTZA EMOZIONALA ETA SORMENAREN BIBLIOGRAFIA/ BIBLIOGRAFIA SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CREATIVIDAD

Hona hemen hezkuntza emozionala eta sormenaren inguruko bibliografia interesgarria ezagutzeko esteka bat/
Accede al siguiente link para conocer bibliografía interesante sobre educación emocional y creatividad.
Bibliografía #educaciónemocional y #creatividad