2015-03-06

IKASKETA ETA MAITASUNA/ APRENDIZAJE Y AMOR...Ikasketa esanguratsu bat lortzeko, harreman esanguratsu bat ereitea bidea dalako. 
Gauzak, maitasuna bitarteko dala, errezago ikasten dira/
Porque "no hay aprendizaje significativo sin relación significativa". 
Todo se aprende mejor con amor...