2014-12-01

ALKAR LAGUNDUZ, GIZARTEA HOBETUZ / AYUDÁNDONOS, MEJORAMOS LA SOCIEDAD

Egunerokoan eta tutoretzan garatzen diran, eta ikastolak erakunde mailan gauzatzen dauzan ekintza  solidarioetaz gain, Batxilergo ikasleen bolondres ekintzak azpimarratu daikeguz: jantoki soziala,        laguntza akademikoa, ekorropa, pertsona nagusiei atentzioa, bidezko merkataritza, ... Cáritas, Ekorropa,  Ametsak, Kidenda, Igurco, Carmelitas-Bilbao jantokia, ... eta bestelako erakudeen eskutik.
Aldi berean, ikasle nagusiek txikiagoenganako dauken jarrera aipatu behar dogu: ikastolara iristean, 2-3 ikasle txiki bakoitzeko ikasle nagusi bat dago erreferente eta laguntzaile. Honeek, ume bakoitzari autobusetik gelarainoko bidean laguntzen deutse eta hau are garrantzitsuago bihurtzen da lehenengo aldiz ikastolara datozen umeen kasuan. Era honetan lasaitasuna, segurtasuna, babesa eta laguntza jasotzen dabez txikitxoek eta arduratasuna, alkar laguntza, ... bezalako baloreak barneratzen dabez nagusiek.
Ildo beretik, nagusiek txikiagoentzako egiten dabezan hainbat ekintza aipatu daikeguz: antzerkia, esperimentuak, ipuin-kontaketak, ... 
Nagusiago zein gazteago, alkar lagunduz gizartea hobetu daikegulako!

Más allá de las actuaciones desarrolladas en el día a día y en especial en las actividades de tutoría y de las actividades solidarias que la ikastola desarrolla como organización, cabe destacar las actividades de voluntariado que realizan los alumnos y alumnas de Bachiller como: comedor social, ayuda escolar, ekorropa, atención a personas mayores, comercio justo, ... en colaboración con organizaciones como Cáritas, Ekorropa, Ametsak, Kidenda, Igurco, comedor Carmelitas de Bilbao, ...
Igualmente, cabe destacar la actitud de los alumnos mayores en la atención de los más pequeños: 
a su llegada a la ikastola,
cada dos o tres alumnos  tiene un alumno adulto por referente. Estos, acompañan a los niños y niñas desde el autobús  hasta su aula, lo cual tiene mayor importancia con los alumnos/as que llegan al centro por primera vez. Es un detalle, pero con ello conseguimos tranquilidad, seguridad, apoyo y calor para los más pequeños y responsabilidad, solidaridad, colaboración, … en los que ejercen de guías.
En la misma línea, se pueden citar otras actividades que los más mayores desarrollan para los pequeños: teatro, experimentos, cuenta cuentos, ...

Porque, ayudando a otros, ¡podemos mejorar la sociedad!